Nyhetsbrev Mars

Hej!

På söndag vänder det när vi ställer fram klockan mot sommartid. Hoppas att snön smälter fort och att solen värmer gott. Vi vill även påminna om väskerbjudandet från vårt förra utskick som gäller till och med första maj. Vi erbjuder 30% rabatt på våra väskor i tre olika modeller: Nr. D669, D670 och D671.

Här är lite historik om glaspärlan.

GLASPÄRLAN

Tekniken för glaspärletillverkning tillhör en av de äldsta mänskliga konsterna. De äldsta kända glaspärlorna stammar från Mesopotamien och är daterade till ca. 2600 år f.Kr. Glaspärlor är viktiga inom arkeologi eftersom närvaron av glaspärlor ofta indikerar att det fanns handel och att pärltekniken spreds. Dessutom kan pärlans sammansättning analyseras och hjälpa arkeologer att förstå källorna till dem. Glaspärlor som hittats i gravar på Birka uppvisar stor variation i form och teknik samt förekommer både i ogenomskinliga och genomskinliga färger.

I Sverige tillverkades glaspärlor på Helgö och i Paviken. Glasskärvor på Helgö samt monokrom- och mosaikglasstavar funna på Birka och Ribe var alla importerade, vilket tyder på att pärlmakarna åtminstone delvis arbetade med glas som hämtats från andra områden. De flesta vikingaglaspärlor importerades emellertid. Glaspärlor verkar genom hela forntiden som en viktig handelsvara, vilken lätt kunde transporteras över långa sträckor. Produktionen av och handeln med glaspärlor blev i långa perioder styrda av arabiska köpmän och en övervägande del av dessa glaspärlor blev producerade i den islamska världen.

De tidigaste glaspärlorna tillverkades förmodligen genom lindningsmetoden. Glaset upphettas till en temperatur som är tillräckligt hög för att göra den mjuk och arbetsvänlig och lindas sedan runt en metallstav. Medan pärlan fortfarande är het kan den formas vidare genom att bearbetas med olika verktyg samt dekoreras på olika sätt.

Översatt och tolkat från boken: The HISTORY of BEADS
FROM 100,000 B.C. TO THE PRESENT REVISED AND EXPANDED EDITION av Lois Sherr Dubin.

Två olika glaspärleblandningar ur vårt sortiment. Den till vänster kallar vi för Birkablandning. Artikelnummer D630B. Den högra är en nyare blandning med pärlor som även de kan härröras till Birka och andra vikingafyndplatser. Artikelnummer D630D.

Alla våra glaspärlor tillverkas för hand i Indien. Här är en film från tillverkningen. Tekniken man använder skiljer sig inte mycket från den som användes för att tillverka glaspärlor på vikingatiden och tidigare än så.