DUKNING

Vi är väldigt glada över att tidningen Sköna Hem ville använda flera av våra glas i denna dukning, vilken kunde beskådas i HIMLAs monter A05:14 på Formexmässan hösten 2016.

Resultatet blev enastående vackert och inspirerande inför höstens fester.